ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

STA ตอกย้ำความเป็นหนึ่งด้านการดำเนินงานอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมคว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture)

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ เข้ารับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวสีเขียวระดับที่ 4 จากนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ รักษาการผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ในงานรับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ Green Industry Forum โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นสาขาแรก ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 567 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร