ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ห่วงใยชาวชุมชน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพชาวชุมชน

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพแก่ชาวชุมชนที่อาศัยอยู่บริเวรรอบโรงงาน พร้อมทั้มอบน้ำดื่มและอาหารว่างให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าตรวจสุขภาพอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของชาวชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี โดยพร้อมดูแลความเป็นอยู่อย่างดีเสมอมา