ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร จัดหาวัคซีนเข็มบูสเตอร์ให้กับพนักงาน

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร จัดหาวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) ให้กับพนักงานทุกคนเพื่อเป็นวัคซีนเข็มบูสเตอร์ในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังจากที่พนักงานทุกคนฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดเตรียมหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ให้กับพนักงานอีกด้วย เพื่อใช้ปกป้องและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยกลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมเคียงข้างพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อความเป็นอยู่ดีและการทำงานที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน