ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

STA คว้า 2 รางวัลเกียรติยศ งาน Money & Banking Awards 2022

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 คุณวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เข้ารับบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรม จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมีดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี ซึ่งรางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบริษัทศรีตรังเป็นองค์กรที่มีความโดดเด่นและเป็นเลิศของกลุ่มเกษตรและและอุตสาหกรรม ทั้งยังก่อให้เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพให้พร้อมรับการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลกได้อย่างแข็งแกร่ง เพื่อประโยชน์ของเศรษฐกิจการเงิน การลงทุนของประเทศและสังคมส่วนรวม