ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ร่วมสร้างที่พักอาศัยให้ชุมชน

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ร่วมกับโครงการบ้านเอื้ออาทรลงพื้นที่ชุมชนท่าสะอาดเพื่อสร้างที่พักอาศัยให้กับผู้ยากไร้ พร้อมกับสนับสนุนสายไฟเพื่อใช้เป็นสายจ่ายกำลังไฟฟ้าในชุมชน ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาชุมชนและช่วยชุมชนในพื้นที่ชนบทในประเทศไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน