กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล AMCHAM’S CSR Excellence (ACE) Award 2017

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) รับรางวัล AMCHAM’S CSR Excellence (ACE) Award 2017 หรือรางวัลโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น ประจำปี 2560 ของหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (The American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) เป็นครั้งแรก  ในฐานะองค์กรที่มีพันธกิจทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของสังคมอย่างยั่งยืน

โดยมีนายเดวิด วิลเลี่ยม ลอว์เรนซ์ Senior Legal Counsel บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัทศรีตรังฯ รับมอบรางวัลจากนายกลิน เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย และนายเจฟฟรี่ย์ ไนการ์ด ประธานหอการค้าอเมริกัน ในงานมอบรางวัลองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น (AMCHAM CSR Excellence Recognition Award Thanksgiving Dinner) ครั้งที่ 11 ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่บริษัทศรีตรังฯ ได้รับ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบบรรษัทภิบาลเพื่อนำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืนสืบต่อไป