กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก ร่วมใจห่างไกลยาเสพติด คว้ารางวัล มยส.

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากรุงเทพ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ จากสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ณ โรงแรมหรรษานันท์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นับเป็นรางวัลอันทรงเกียรติของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ถือเป็นการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งภายในโรงงานและชุมชน เพื่อมุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน