กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

บรรษัทภิบาล

รับเบอร์แลนด์ ร่วมลงนามโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ชาตรี หนูเขียว ผู้จัดการโรงงาน บริษัท รับเบอร์แลนด์ โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ พร้อมด้วยตัวแทนพนักงาน ร่วมพิธีเปิดตัวโครงการและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการขยายผลการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรในภาคอุตสาหกรรม ระยะที่ 9 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

โดยภายในงานได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งยังเป็นการบริหารจัดการสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนอีกด้วย