กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

1-7 ตุลาคม 2558 โครงการพิเศษฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง”รุ่นที่ 12 อ.เถิน จ.ลำปาง

กลุ่มบริษัทศรีตรังโดย บริษัท ศรีตรังรับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด ร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย จ.ลำปาง จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง” รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม 2558 ณ.บ้านห้วยโจ้ อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อพัฒนาฝีมือการกรีดยางให้กับพนักงานและเกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 40 คน เพื่อเตรียมความพร้อมของการเปิดกรีดยางแปลงแรกของบริษัทและสร้างอาชีพการกรีดยางให้กับคนในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยและคุณอุดม พฤกษานุศักดิ์ หัวหน้าผู้บริหาร CEO สายงานพืชเกษตร ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมในพิธีปิดโครงการ