กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) รับโล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ปี 2559  จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   โดยนายวิชญ์พล  สินเจริญกุล ผู้บริหารบริษัทศรีตรังฯ เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นับเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณอันทรงเกียรติที่กลุ่มบริษัทศรีตรังได้รับ ถือเป็นการตอกย้ำถึงการห่วงใย ใส่ใจ และมุ่งมั่นในการสร้างโอกาสและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้แก่พนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค เพราะเรามุ่งพัฒนานำคุณค่าสู่สังคม