กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

Sritrang Gloves ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำหมันสุนัขของมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย(Soidog–Thailand)และ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ตัวแทนจากทีม CSR&Branding และ ฝ่ายขายถุงมือในประเทศ ศรีตรังโกลฟส์ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมทำหมันสุนัข โดยมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย ประเทศไทย ร่วมกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)อ.แก่งคอย จ.สระบุรี มีผู้ประสานงานหลัก คุณสาวิตรี ผาตยานนท์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม และจิตอาสาที่ช่วยกันจับสุนัขมาทำหมันเพื่อช่วยลดปัญหาการเพิ่มขึ้นของสุนัขจรจัด นอกจากทำหมันแล้วยังได้ฉีดวัคซีนป้องกันสุนัขบ้าและรักษาโรคให้สุนัขเหล่านั้นด้วย