กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สนับสนุนถุงมือทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตสภากาชาดไทย

กลุ่มบริษัทศรีตรัง สนับสนุนถุงมือทางการแพทย์(ศรีตรังโกลฟส์) ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ.อาคารปาร์คแวนเชอร์ อิโคเพล็กซ์ ถ.วิทยุ เพื่อใช้ในงานของฝ่ายเจาะเก็บโลหิต.