กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบเงินบริจาคสร้างซุ้มประตูวัดให้วัดแม่แก้วใต้

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) มอบเงินบริจาคจำนวน 400,000 บาท เพื่อสร้างซุ้มประตูวัด ให้แก่วัดแม่แก้วใต้ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย โดยคุณประสิทธิ์ พาณิชย์กุล กรรมการบริหาร เป็นตัวแทนมอบ และรับมอบโดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายธานินทร์ สุภาแสน เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2555