กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรังมอบเงินสนับสนุนประเพณีงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย-ลาว จำนวน 80,000 บาท

กลุ่มบริษัทศรีตรังร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีงานแข่งขันเรือยาวประเพณีไทย - ลาว ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2555 ณ บริเวณริมแม่น้ำโขง อ.เมือง จ.บึงกาฬ โดยมอบเงินสนับสนุน จำนวน 80,000 บาท นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555