กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สมาคมกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 200,000 บาท ให้แก่สมาคมกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเพื่อสนับสนุนการจัดงานประกาศ เกียรติคุณผู้เกษียณอายุประจำปี 2555 ที่ได้จัดขึ้น ในวันที่ 20 กันยายน 2555