กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

ก้าวต่อไปของโครงการ CSR 'กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2' ก้าวต่อไปของโครงการ CSR 'กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2' ช่วยคนไทยก้าวผ่าน COVID-19

นับเป็นการก้าวสู่ปีที่ 2 ของกิจกรรมเพื่อสังคมในชื่อโครงการ 'กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2' ที่เป็นความร่วมมือกันของ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA ผู้นำองค์กรแห่งยางสีเขียวแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน , บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยางธรรมชาติและถุงมือยางไนไตรล์รายใหญ่ของโลก และบริษัทในเครือของกลุ่มบริษัทศรีตรังทั้งหมด ที่ต้องการร่วมช่วยเหลือคนไทยก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ด้วยความตั้งใจที่อยากให้คนไทยมีสุขอนามัยที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ที่สำคัญ จากทั้งหมดกว่า 200 โครงการที่ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

STA และ STGT ริเริ่มโครงการ 'กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชน' เป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดย 'วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล' กรรมการบริหาร STA และ 'จริญญา จิโรจน์กุล' กรรมการผู้จัดการใหญ่ STGT เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านสุขอนามัยของคนไทยที่ต้องเผชิญ COVID-19 จึงได้ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์แก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมาไปแล้วกว่า 3.57 ล้านชิ้น เพื่อให้คนไทยได้มีสัมผัสที่ปลอดภัย และยังร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่นๆ

จากแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่ให้ความสำคัญกับการใส่ใจในสังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล (ESG) มาตลอด ประกอบกับสถานการณ์ COVID-19 ที่ยังไม่คลี่คลาย จึงทำให้ STA และ STGT ตัดสินใจเดินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์และห่วงใยในความปลอดภัย และสอดคล้องกับแนวคิดของ STGT ที่ต้องการส่งมอบการ "ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย" ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก

สำหรับโครงการกลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 มีเป้าหมายบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์แก่จังหวัดต่างๆ ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น เริ่มจากจังหวัดที่มีสาขาและฐานการผลิตของกลุ่มบริษัทศรีตรังและจังหวัดกรุงเทพฯ ก่อนขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นๆ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้มากที่สุด

โดยจะส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, อนามัย, มูลนิธิ, สถานีฉีดวัคซีนโควิด-19 , ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ, วัด, ทัณฑสถาน ฯลฯ รวมถึงบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ชุด PPE เป็นต้น เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในจังหวัดต่างๆ นอกจากนี้ยังให้ความช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในสถานที่ต่างๆ ของชุมชนโดยรอบโรงงาน เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในปัจจุบัน

กลุ่มบริษัทศรีตรังเชื่อว่า การบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาด ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 และใช้สำหรับการฉีดวัคซีน โดยส่งมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อจะช่วยลดการสัมผัสและป้องกันโรคติดต่อ นอกจากนี้ได้ดูแลการจัดจำหน่ายถุงมือยางในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้ถุงมือยางอย่างทั่วถึง

ล่าสุด โครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยในช่วงระยะเวลากว่า 6 เดือนที่ผ่านมาได้ส่งมอบถุงมือแก่จังหวัดต่างๆ ไปแล้วกว่า 1.8 ล้านชิ้น ผ่านการส่งมอบให้แก่หน่วยงานที่กลุ่มบริษัทศรีตรังเป็นผู้ประสานงานและที่ได้รับการติดต่อเพื่อขอรับการสนับสนุน

สำหรับระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ 6 เดือน กลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมสานต่อภารกิจโครงการ กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 อย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์แก่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการยับยั้งการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ให้ความมั่นใจด้านสุขอนามัย สนับสนุนคนไทยก้าวผ่านวิกฤต COVID-19 ครั้งนี้ และพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทยกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง

ด้วยความเชื่อว่าชุมชนเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม หากชุมชนเข้มแข็งประเทศชาติก็จะมั่นคง