กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรังมอบทุนการศึกษาในงานวันเด็กประจำปี 2556

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา อุปรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬำ แจกขนมและไอศครีม ให้แก่นักเรียนโรงเรียนประชารัฐสามัคคีเนื่องในโอกาสวันเด็ก