กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ส่งต่อความห่วงใยประชาชนพื้นที่มุกดาหาร

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร เล็งเห็นถึงผลกระทบที่ประชาชนได้รับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ร่วมมอบน้ำบรรจุขวดและเงินสนับสนุนให้กับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน