กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง รวมพลังสู้โควิด-19 มอบถุงมือยางช่วยบุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในประเทศไทยที่ยิ่งทวีความรุนแรง ทั้งยังมีความรู้สึกห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นหน้าด่านในการเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ โดยการมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 200,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีเครื่องมือสำหรับใช้ปกป้องและดูแลคนไทยให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมช่วยเหลือหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเต็มที่เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานและช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อให้เราก้าวข้ามผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด