กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ มอบน้ำดื่มให้หน่วยงานราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564  บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์  มอบน้ำดื่มศรีตรัง จำนวน 50 แพ็ค ให้หน่วยราชการของจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหย้าที่ในการการออกตรวจราชการและตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือชาวชุมชุนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน