กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งต่อความห่วงใยสู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมส่งต่อความห่วงใยสู้ภัยวิกฤติโควิด-19 มอบถุงมือทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์จำนวน 4,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลหว้านใหญ่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสูง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามขา จังหวัดมุกดาหาร ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละมาโดยตลอด พร้อมยืนหยัดร่วมเคียงข้างคนไทยฝ่าฟันวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน