กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 50,000 ชิ้น ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 โดยจะทยอยส่งมอบถุงมือยางให้กับโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนามต่างๆ เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ป้องกันและลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อไวรัส รวมถึงเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานสำหรับการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 อีกด้วย ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมส่งกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ผู้เป็นบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด-19 พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ประเทศไทยของเราผ่านช่วงเวลานี้ได้โดยเร็ว