กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางพร้อมส่งต่อความห่วยใยแก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 50,000 ชิ้น ให้แก่โรงพยาบาลสนามจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ เพื่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์สวมใส่ปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงพยาบาลสนามฯ ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือสังคม พร้อมมุ่งหวังให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งและจับมือชาวไทยให้เดินหน้าฝ่าวิกฤติไปพร้อมกัน