กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งต่อความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง จัดโครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 ส่งมอบถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 30,000 ชิ้นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เพื่อส่งต่อให้กับบุคลากรทางการแพทย์ใช้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) และใช้ในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังขอร่วมเป็นพลังเล็กๆ ที่พร้อมส่งความรักและห่วงใยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเป็นด่านหน้าในการต่อสู้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ในขณะนี้