กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งต่อความห่วงใยแก่วีรบุรุษชุดขาว

เมื่อวันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบถุงมือทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ให้กับโรงพยาบาลทุ่งสง จำนวน 10,000 ชิ้น และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง จำนวน 10,000 ชิ้น ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้สวมใส่ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีกทั้งยังช่วยควบคุมการติดไวรัสผ่านการสัมผัสได้อีกด้วย พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละให้ปฏิบัติภารกิจสู้โควิด-19 เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน