กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

ศรีตรังโกลฟส์ มอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ตัวแทนจาก บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT ได้มอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย ที่เข้ามารับบริจาคโลหิต บริเวณอาคารปาร์คเวนเชอร์ เพลินจิต ทั้งนี้ ได้มีพนักงานให้ความสนใจและเข้าร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งโลหิตที่ได้จากการบริจาคทั้งหมดจะนำไปให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องรับโลหิตเพื่อรักษาพยาบาล ซึ่งศรีตรังโกลฟส์ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของชาวศรีตรังโกลฟส์อย่างยั่งยืน