กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมสู้ภัยโควิด-19 สนับสนุนถุงมือยางให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 40,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 เพื่อนำไปใช้ในงานด้านสาธารณสุขในการปกป้องทุกสัมผัสของบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดจากไวรัสในการปฎิบัติหน้าที่รักษาผู้ป่วย ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทศรีตรังขอเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ และเสียสละ เพื่อให้ทุกคนปลอดภัย และขออยู่เคียงข้างคนไทยให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปได้โดยเร็ว