กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรังสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2556

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี สนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กประจำปี 2556 ให้แก่โรงเรียนบ้านจำปาประชานุเคราะห์ ตำบลหนองนาคำ จังหวัดอุดรธานี