กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักอย่างต่อเนื่อง มอบถุงมือยางแก่โรงพยาบาลมาบอำมฤต

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ ให้กับหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำนวน 40,000 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้สวมใส่ปฎิบัติหน้าที่ ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 พร้อมทั้งให้กำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละให้ปฏิบัติภารกิจสู้โควิด-19 เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน