กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางบนพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งต่อความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์ มอบถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 4,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาจารย์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าช่วยเหลือสังคม พร้อมมุ่งหวังให้ชุมชนกลับมาเข้มแข็งและจับมือชาวไทยให้เดินหน้าฝ่าวิกฤติไปพร้อมกัน