กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง รวมพลังน้ำใจ มอบถุงมือยางให้กับทีมแพทย์สู้โควิด-19

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละเป็นแนวหน้าช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทำการมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 10,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมเป็ฯส่วนหนึ่งในการช่วยแบ่งเบาภาระ ป้องกัน และดูแลบุคลากรที่ทำงานเพื่อสังคมต่อไป