กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ มอบถุงมือยางเพื่อใช้ป้องกันไวรัสให้โรงพยาบาลสนามท่าช้าง

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง นำถุงมือยางทางการแพทย์จำนวน 10,000 ชิ้น มอบให้กับโรงพยาบาลสนามท่าโรงช้าง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ทำงานกันอย่างทุ่มเทและเสียสละกันอยู่ในขณะนี้ได้นำไปใช้ป้องกันการติดเชื้อในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วย ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปีที่ 2

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ขอขอบคุณในความเสียสละและขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย และเราขอยืนหยัดอยู่เคียงข้างคนไทยและพร้อมเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ในการต่อสู้กับเหตุการณ์ Covid-19 ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี