กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มธนาคารเลือด

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 พนักงานจิตอาสา บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง และบริษัท สตาร์ไลท์ เอ็กซ์เพรส เอ็กเพรส ทรานสปอร์ต จำกัด เข้าร่วมโครงการคุณคือฮีโร่ โดยพนักงานจิตอาสาได้ทำการบริจาคโลหิตกว่า 52,000 ซีซี เพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลตรัง เนื่องจากภาวะโลหิตสำรองไม่เพียงพอกับการนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย กลุ่มบริษัทศรีตรังขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเติมเต็มธนาคารเลือด เพื่อให้เพียงพอต่อการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป ทั้งนี้ พนักงานจิตอาสาที่ร่วมบริจาคโลหิตได้ผ่านการคัดกรอง พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงและรักษาความปลอดภัยทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแสดงจิตสำนึกสาธารณะ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้อย่างแท้จริง