กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางให้โรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ดำเนินโครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 มอบถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ให้กับโรงพยาบาลหาดสำราญเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง สำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ภายในโรงพยาบาล ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือสังคมในยามที่เกิดภาวะวิกฤตและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเคียงคู่สู้โควิด เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน