กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางให้โรงพยาบาลย่านตาขาว เพื่อรับมือโควิด19

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง มอบถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำหรับใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ให้มีความปลอดภัย รวมถึงเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแพทย์ พยาบาล และผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมช่วยเหลือสังคมในยามที่เกิดภาวะวิกฤตและขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเคียงคู่สู้โควิด เพื่อให้คนไทยและประเทศไทยก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน