กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรังสนับสนุนกิจกรรมวันครู

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี สนับสนุนสื้อกีฬาให้แก่กลุ่มโรงเรียนนาคำขอนกว้าง เนื่องในโอกาสจัดการแข่งขันกีฬาวันครูประจำปี 2556