กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทตรัง ส่งมอบความห่วงใยแก่บุคลากรทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชน ปี 2 มอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ จำนวน 4,000 ชิ้น ให้กับโรงพยาบาลนาโยง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง พร้อมส่งกำลังใจไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนชาวชุมชนให้ทุกท่านมีความเข้มแข็ง ยืนหยัด และปลอดภัย สามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็ว เราจะผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ไปด้วยกัน