กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ มอบกล่องรีไซเคิลเพื่อทำเตียงสนามกระดาษ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์ นำกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วมาบริจาค ซึ่งกล่องกระดาษดังกล่าวจะนำไปรีไซเคิลเป็นเตียงสนามกระดาษ เพื่อกระจายให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ โดยเตียงสนามจะผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีขนาดเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน สอดรับกับสรีระของคนเอเชีย รองรับน้ำหนักแนวราบได้ถึง 100 กิโลกรัม มีน้ำหนักเบา ขนส่งได้สะดวก อีกทั้งยังสามารถประกอบติดตั้งได้ง่ายภายในเวลาเพียง 8 นาที โดยไม่ต้องใช้กาวอีกด้วย ซึ่งกลุ่มบริษัทศรีตรังพร้อมช่วยเหลือโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้ประเทศไทยได้ก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน