กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งต่อความห่วงใย มอบถุงมือยางศรีตรังโกลฟส์ให้โรงพยาบาลตรัง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรัง ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ ให้กับโรงพยาบาลตรัง จำนวน 40,000 ชิ้น เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้สวมใส่ช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่พร้อมเดินหน้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการกลุ่มบริษัทศรีตรังแบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 ในการต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (Covid-19) ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี