กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ สนับสนุนน้ำดื่มศรีตรัง

เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่นำน้ำดื่มศรีตรัง มอบให้กับหน่วยบริการประชาชนประจำชุมชนในพื้นที่ตำบลโคกม้าและสถานีตำรวจภูธรประโคนชัย เพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรยามและประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรังที่คอยช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของชาวชุมชน เพื่อพัฒนาให้ชุมชนน่ามีความอยู่อย่างยั่งยืน