กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

ศรีตรังโกลฟส์ ส่งต่อความห่วยใย มอบถุงมือยางแก่หน่วยงานในพื้นที่จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 12 – 19 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ศรีตรังโกลฟส์ ให้กับสถานีตำรวจภูธรกันตัง จำนวน 3,000 ชิ้น, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง จำนวน 6,000 ชิ้น, โรงพบาบาลกันตัง จำนวน 8,000 ชิ้น และโรงพยาบาลตรัง จำนวน 10,000 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 100,000 ชิ้น เพื่อใช้ในการดูแลและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19 ระลอกใหม่ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก