กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

ศรีตรังโกลฟส์ มอบถุงมือยางแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT มอบถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน 2,000 ชิ้น ให้กับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) จังหวัดตรัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้ปฎิบัติงานและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมส่งมอบการ “ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย” ไปสู่ทุกชีวิตทั่วโลก