กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง’ ผนึกกำลังจัดโครงการช่วยเหลือสังคม ส่งมอบถุงมือยาง อาหาร ถุงยังชีพ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และชุมชนรอบข้าง

กลุ่มบริษัทศรีตรังส่งมอบความห่วงใยแก่สังคมไทย บริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่มและถุงยังชีพ มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท ให้แก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลต่างๆ ภายในจังหวัดที่โรงงานตั้งอยู่ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย

จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจ การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนการใช้ชีวิตของผู้คนในชุมชนต่างๆ แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าวในประเทศไทยได้คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจและสังคมยังคงมีอยู่ จึงมีชุมชนที่มีความต้องการสิ่งของ อาหาร น้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอีกเป็นจำนวนมาก

นายวิทย์นาถ สินเจริญกุล กรรมการ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT และ บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด มีความห่วงใยสังคมและชุมชนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกันบริจาคสิ่งของต่างๆ ได้แก่ ถุงมือยางทางการแพทย์ อาหาร เครื่องดื่มและถุงยังชีพ รวมมูลค่าประมาณ 4 ล้านบาท เพื่อส่งมอบให้แก่หน่วยงานและชุมชนต่างๆ ภายในจังหวัดที่มีโรงงานของกลุ่มบริษัทศรีตรังตั้งอยู่ อาทิ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี, โรงเรียนในท้องถิ่น ฯลฯ

ความร่วมมือของกลุ่มบริษัทศรีตรังครั้งนี้ เพื่อต้องการแสดงความห่วงใยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของ COVID-19 ในขณะเดียวกันก็ต้องการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจในชุมชนให้เกิดการหมุนเวียน โดยซื้ออาหารและสิ่งของต่างๆ ภายในชุมชน นำมาจัดทำถุงยังชีพเพื่อมอบให้แก่ชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือ นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบถุงมือยางทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อนำไปใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย

“กลุ่มบริษัทศรีตรังมีความห่วงใยและขอส่งกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ทุ่มเทและเสียสละในการช่วยเหลือฝู้ป่วยที่เจ็บป่วยในช่วงที่ผ่านมา โดยพบว่ายังคงมีความต้องการใช้ถุงมือยางอีกเป็นจำนวนมาก เราจึงส่งมอบสิ่งของและผลิตภัณฑ์ถุงมือยางของเราให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งสอดคล้องกับปณิธานของบริษัทฯ ในการที่จะ ‘ปกป้องทุกสัมผัส ด้วยความห่วงใย’ สู่ทุกชีวิตทั่วโลก โดยการส่งมอบถุงมือแห่งชีวิตเพื่อช่วยปกป้องทุกสัมผัส” นายวิทย์นาถ กล่าว