กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ จัดทำโครงการ ศรีตรังนำความรู้สู่ชุมชน ตอน..รู้ทันยางพารา

สืบเนื่องจากการเข้าร่วมโครงการ CSR-DIW บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่ ได้จัดทำโครงการ ศรีตรังนำความรู้สู่ชุมชน ตอน…รู้ทันยางพารา รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมของ อบต.พังลา โดยมีวิทยากรจาก สกย.สงขลา มาร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำน้ำยางสด และ ยางแผ่นดิบที่มีคุณภาพ ความรู้ในการหาเปอร์เซ็นต์เนื้อยางแห้ง และ วิธีการกรีดยางที่ถูกวิธี การจัดการอบรมครั้งนี้ เป็นการเริ่มต้นสร้างความยั่งยืนจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและ บริษัท ทำให้ชาวสวนยาง หมู่ 7 บ้านม่วงก๊อง ที่โรงงานตั้งอยู่ และ จากหมู่บ้านใกล้เคียง ได้รับความรู้ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่าง โรงงานกับชุมชน ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ในส่วนของการดูแล Supply chain ต้นน้ำ และ ยังสร้างความสามัคคีระหว่างพนักงานอีกด้วย