กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการศรีตรังจิตอาสา ปรับปรุงพัฒนาเพื่อน้อง ครั้งที่ 1

ผลจากทำโครงการทำให้ครูและนักเรียนมีความปลอดภัยในการใช้ ไฟฟ้า มีสนามวอลเล่ย์บอลและสนามตะกร้อใหม่ที่สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีห้องสมุดที่สามารถใช้งานได้เวลาฝนตก สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู นักเรียนและบริษัท ตลอดจนการสร้างความสามัคคีของพนักงานในองค์กร