กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนก่อสร้างเสนาสนะและซุ้มประตูโขง (ซุ้มใหญ่) ณ วัดโนนใหญ่

ตัวแทนคณะทำงานความรับผิดชอบต่อสังคม- CSR และพนักงานบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลราชธานี ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี "เพื่อสมทบทุนก่อสร้างเสนาสนะและซุ้มประตูโขง (ซุ้มใหญ่)" ณ วัดโนนใหญ่ ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบราชธานี เป็นการสนับสนุนประเพณีท้องถิ่นและมีการส่วนร่วมกับชุมชน