กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

กลุ่มบริษัทศรีตรังมอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของกลุ่มบริษัทศรีตรังเข้ามอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก พายุไห่เยี่ยนในประเทศฟิลิปปินส์เป็นจำนวน 500,000 บาท ให้กับโครงการคนไทยช่วยคนฟิลิปปินส์ผ่านเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศ ไทย Jocelyn Batoon-Garcia