กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง" รุ่นที่ 6 จ.พิษณุโลก

โครงการพิเศษฝึกอบรมเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ หลักสูตร "การพัฒนาฝีมือช่างกรีดยาง" รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 23-29 มิถุนายน 2557 ณ.บ้านตอเรือ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.พิษณุโลกและพิจิตร ร่วมกับ บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

เป็นรุ่นที่ 2 ของปี 2557 หลักสูตรนี้ ได้รับความความร่วมมือจากวิทยากรทั้ง สกย.จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรมาร่วมจัดอบรม ในระหว่างการอบรม ท่านผอ.สกย.จังหวัดพิจิตรได้มาเยี่ยมชมและให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมด้วย

ในวันปิดโครงการได้รับเกียรติจากผอ.สกย.จ.พิษณุโลกเดินทางมามอบใบ ประกาศนียบัตรให้แก้ผู้เข้าอบรมและกล่าวปิดโครงการ รวมทั้งขอบคุณกลุ่มบริษัทศรีตรังที่ได้ร่วมมือกันให้เกิดโครงการนี้ เช่นเดียวกับการจัดอบรมรมทุกครั้งนอกจากความรู้ที่ได้เพื่อประกอบอาชีพกรีด ยางสำหรับเจ้าของสวนและผู้มีอาชีพรับจ้างกรีดยางแล้ว ผู้เข้าอบรมยังได้ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพยางก้อนถ้วยที่ดีที่โรงงานต้องการ และการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมในการรณรงค์ติดตั้งรางรับและถังเก็บ น้ำจากยางก้อนถ้วยขณะขนส่ง เพื่อช่วยลดผลกระทบเรื่องกลิ่นและอุบัติเหตุบนถนนที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย