ข่าวสารองค์กร

ข่าวสาร & อัพเดต

 

ข่าวสารองค์กร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดโครงการ “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม”

ระหว่างวันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2560 บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สาขานราธิวาส จัดโครงการ “บรรทุกยาง ติดราง สร้างรอยยิ้ม” ร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ในการรณรงค์เชิญชวนผู้ส่งมอบวัตถุดิบให้กับกลุ่มบริษัทศรีตรังมาติดรางรับน้ำเศษยางบนรถบรรทุกยาง โดยทางคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสฯเดินทางมาเปิดบูธบริเวณภายในบริษัท

ทั้งนี้ทางบริษัทสนับสนุนค่าดำเนินการในการติดตั้งให้กับลูกค้าครึ่งราคาสำหรับ 50 คันแรกพร้อมทั้งแจกเครื่องดื่มและเดินรณรงค์เชิญชวนคนขับรถบรรทุกยางทุกคัน ให้มาติดตั้งรางรับน้ำเศษยางบนรถบรรทุกยาง เพื่อป้องกันน้ำเศษยางไหลบนถนน เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ขับขี่อย่างปลอดภัยและสร้างรอยยิ้มให้ชุมชน ซึ่งโครงการนี้กลุ่มบริษัทศรีตรังจะดำเนินการรณรงค์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจตลอดปี 2560  ตามนโยบายของบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืนของยางพาราในทุกมิติ และพร้อมปกป้องชุมชน เพราะ เราชาวศรีตรัง ห่วงใย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มุ่งพัฒนา นำคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน