กิจกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

 

สังคม

บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมรับเบอร์แลนด์สร้างอาชีพจากขวดพลาสติกเพื่อชุมชนโนนสว่าง

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำกัด สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ชุมชนบ้านโนนสว่าง ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมรับเบอร์แลนด์สร้างอาชีพจากขวดพลาสติกเพื่อชุมชนโนนสว่าง เพื่อให้ชาวชุมชนได้เรียนรู้วิธีการผลิตไม้กวาดจากขวดพลาสติก เป็นการนำขยะรีไซเคิลมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวชุมชนอีกด้วย ตามแนวทางของกลุ่มบริษัทศรีตรัง ที่พร้อมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ  ที่ทำให้ชาวชุมชนมีอาชีพและรายได้ที่สามารถช่วยเหลือครอบครัวได้อย่างยั่งยืน